7-Eleven miễn phí Cà phê dành cho người Úc trong vòng 1 tháng nhằm tạo Chiến dịch Bảo vệ môi trường

502

 

Với mục tiêu giảm thiểu số lượng sử dụng cốc nhựa đơn trong việc mua bán cà phê, 7-Eleven đã thực hiện một chiến dịch: Cung cấp cà phê miễn phí trên toàn nước Úc trong khoảng 1 tháng từ ngày 6 tháng 8 và kéo dài đến ngày 2 tháng 9. Người dân có thể tới các cửa hàng 7-Eleven để nhận cà phê với điều kiện là họ phải mang theo chiếc cốc có thể tái sử dụng hay là chiếc cốc sứ yêu thích của mình, chẳng hạn. Chiến dịch được thực hiện bởi Leo Burnett và Thrive PR & Communications. 

“Bình thường thì phải mất 21 ngày để tạo mới hay phá vỡ một thói quen, vì vậy chúng tôi sẽ thực hiện ý tưởng mới này trong 28 ngày để mang đến cho người Úc một cơ hội tốt nhất để thay đổi thói quen của mình, giảm bớt một lượng chất thải lớn từ cốc giấy mà ra. Ít hơn 1% khách hàng của 7-Eleven đang mang cốc có thể tái sử dụng đến với chúng tôi và số lượng đang tăng dần. Chúng tôi đã thấy phản ứng tuyệt vời từ khách hàng và cộng đồng trong cam kết chung này nhằm giảm số lượng cốc cà phê sử dụng một lần với hình ảnh chất đống tại bãi rác”, theo Julie Laycock, tổng Giám đốc Marketing cho biết.

Vào năm ngoái thì 7-Eleven cũng có hợp tác với Simply Cup khởi động một cuộc cách mạng tái chế với 70 triệu cốc từ bãi rác. Trong năm qua, hơn 1,6 triệu cốc cũng đã được thu gom lại  thông qua các đơn vị tái chế 7-Eleven.

Thúy Hòa | ADSangtao

Theo brandinginasia

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.