“Always Coca-Cola” và biểu tượng những chú gấu bắc cực

778

1993: Coca-Cola truyền tải thông điệp trên toàn thế giới qua một hình ảnh mang tính biểu tượng mới: những chú gấu Bắc cực.

always-coca-cola

Năm 1993, Coke bắt tay vào dự án marketing đầy tham vọng với chiến dịch “Always Coca-Cola”, gồm 27 quảng cáo khác nhau, thu hút audiences trên khắp thế giới. Sự đa dạng này giúp công ty thu hút được nhiều nhóm khách hàng hơn.

Tuy nhiên, quảng cáo nổi tiếng nhất trong đó là cảnh những chú gấu bắc cực hoạt hình cùng uống coke dưới hiện tượng cực quang (Northern Lights). Gấu Bắc cực trở thành một biểu tượng kinh điển cho công ty và thậm chí xuất hiện trong quảng cáo tại Thế vận hội 1994.

Nguồn: Business Insider

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.