Campaign: “Càng bấm còi, càng phải chờ lâu” của cảnh sát Mumbai

664

Một campaign khá thú vị về ý thức giao thông của cảnh sát Mumbai do agency FCB Interface thực hiện tại Ấn Độ với tên gọi “Tín hiệu trừng phạt”.

Cụ thể cảnh sát đã lắp một hệ thống thu thập tiếng ồn tại trụ đèn báo hiệu giao thông, để khi đang còn đèn đỏ nhưng có người nhấn kèn kèn xe mà mức ồn âm thanh vượt 85db thì thời gian chờ đèn đỏ sẽ tiếp tục tăng lên. Đây là một thử nghiệm của cảnh sát Mumbai vào tháng 11 năm ngoái nhằm thu thập phản ứng của người tham gia giao thông, vẫn chưa áp dụng trên toàn đất nước, và cũng chưa có ấn định thời gian áp dụng phổ biến hình thức này.

Cách thức hoạt động của hệ thống này bao gồm màn hình cảnh báo với khẩu hiệu “Honk More Wait More”, hệ thống Micro thu thập tín hiệu và hệ thống điều khiển tín hiệu đèn sao cho nếu như vượt quá 85db thì thơi gian chờ đèn đỏ sẽ tiếp tục tăng lên thay vì sẽ đếm ngược và chuyển về màu xanh như cũ.

ADSangtao

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.