Chiến dịch cứu lấy đại dương khỏi lưới đánh cá và những sự thật kinh hoàng

318

Trước sự thụ động của Ủy ban châu Âu đối với chính phủ Pháp về việc loại bỏ bẫy đánh bắt cá heo mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo trước đó. Sea Shepherd và thuyền trưởng Paul Watson đã phát động một chiến dịch “gây sốc” về những hậu quả tai hại mà các hoạt động đánh bắt cá gây ra trên đại dương và sự tác động tàn nhẫn đến sinh vật biển.

Trong 50 năm qua, có đến 90% lượng cá lớn và 70% chim biển đã biến mất. Đây chính là kết quả của các hoạt động đánh bắt gây ra. Mỗi ngày có khoảng 20 triệu km lưới đánh cá được giăng ra đại dương đe dọa tất cả sinh vật biển đứng trước thềm tuyệt chủng hoàn toàn.

Chính vì thế Sea Shepherd và cộng sự của mình đã phát động chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức về tình hình nguy cấp của đại dương, khuyến khích tất cả mọi người hành động cứu lấy đại dương trước khi mọi việc đã quá muộn màng.

Trang web www.no-fishing.net này cho phép người dùng khám phá về những tác động khủng khiếp từ việc đánh bắt cá trên toàn thế giới, cũng như theo dõi tất cả mọi hoạt động của Sea Shepherd cứu lấy đại dương.

Thúy Hòa | ADSangtao

Theo campaignoftheworld

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.