Chiến dịch quảng cáo bảo vệ môi trường của IKEA

794

Làn sóng bảo vệ môi trường đang phát triển mỗi ngày, mỗi ngày. Các tập đoàn đa quốc gia cũng tham gia vào làn sóng này bằng cách ủng hộ sự thân thiện với môi trường trong các chiến dịch quảng cáo của họ. Trong một chiến dịch tương tự có tên IKEA Steps, IKEA đã quảng bá cửa hàng thân thiện với môi trường mới nhất của mình tại Greenwich.

IKEA gợi ý cho khách hàng của mình đi đến cửa hàng mới khai trương theo cách thân thiện nhất với môi trường – bằng cách đi bộ. Là một phần của chiến dịch, 80 địa điểm ngoài trời trải khắp Đông Nam London đóng vai trò chỉ dẫn cho khách hàng hướng đến cửa hàng. Mỗi poster cung cấp số bước đi còn lại được đo từ poster đến cửa hàng IKEA. Hơn nữa, các áp phích cũng hiển thị các tuyến giao thông công cộng để hỗ trợ những người không muốn đi bộ cũng có thể hoàn thành khoảng cách để đến cửa hàng.

Quảng cáo video cho chiến dịch được thiết kế bởi Mother London. Quảng cáo giới thiệu khoảng thời gian bao gồm 3590 bước để đến cửa hàng IKEA ở Greenwich. Người bán đồ nội thất sẵn sàng lắp ráp cũng như giảm £ 20 cho phí giao hàng £ 35 cho mỗi khách hàng sống cách cửa hàng 40 phút.

Chiến dịch mới của IKEA không chỉ quảng cáo vị trí của cửa hàng mới mà còn ủng hộ về việc bảo vệ môi trường nữa. Nói chung là, một mũi tên trúng hai đích.

Thúy Hòa | ADSangtao

Theo CPTW

 

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.