Chiến dịch truyền thông Cấm buôn bán động vật hoang dã một cách bất hợp pháp

708

Cấm buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Mãi mãi.

Ban-illegal-wildlife-trade-forever-1

Khi thế giới đang trải qua thời kỳ chiến đấu chống lại đại dịch COVID-19. Thì việc cấm buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp mãi mãi nên được quan tâm chú ý nhiều hơn. Nhằm để ngăn chặn bất kỳ sự bùng phát nào trong tương lai. Trong chiến dịch lần này, họ đã giới thiệu các loài động vật và những hình thức tra tấn, giăng bẫy mà chúng phải đối mặt và hứng chịu đau khổ dưới sự sắp đặt của con người. Những bức hình này truyền đạt một cách mạnh mẽ những ảnh hưởng, nguy cơ của việc buôn bán động vật hoang dã một cách bất hợp pháp. 

Ban-illegal-wildlife-trade-forever-4

Ban-illegal-wildlife-trade-forever-3

Bằng cách thay đổi một số chi tiết nhỏ từ tên của những con vật được nhắc đến. Chúng ta thấy được những tác hại nghiêm trọng ở tương lai. Vì vậy, hãy cấm việc buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp mãi mãi.

Ban-illegal-wildlife-trade-forever-2

Thúy Hòa | ADSangtao

Theo campaigntaxi

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.