Đoạn phim minh họa ấn tượng về tác động cần thiết của việc giãn cách xã hội bằng hàng trăm quả bóng bàn

9,333

Bộ phận Y tế Ohio đã đưa ra một video giải thích rõ ràng lợi ích của việc giãn cách xã hội có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của vi-rút Vũ Hán bằng cách sử dụng hàng trăm quả bóng bàn được đặt trong từng chiếc bẫy chuột.

Đoạn phim bắt đầu với một quả bóng bàn duy nhất được ném từ trên cao xuống hàng trăm quả bóng khác được đặt trên bẫy chuột một cách sát nhau. Một khi quả bóng chạm đất hiệu ứng Domino xảy ra. Và các quả bóng cũng bị bật lên di chuyển tứ tung, bay lên khắp nơi.

Đoạn phim tiếp theo giới thiệu các quả bóng trong bẫy chuột được đặt cách xa nhau. Một lần nữa, một quả bóng được ném từ trên cao xuống đất. Lần này, nó chỉ ảnh hưởng đến một số ít một cách nhẹ nhàng mà không gây ra sự xáo trộn cho các quả bóng khác.

Với mục đích vô cùng rõ ràng, dễ hiểu video đã được lan truyền rộng hơn nhằm mục đích nhắc nhở mọi người rằng giãn cách xã hội có thể giúp giảm đi số lượng người bị nhiễm vi-rút hơn. Giúp xã hội có thể quay lại guồng quay bình thường sớm hơn.  

Thúy Hòa | ADSangtao

Theo designtaxi

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.