Lần đầu tiên trong lịch sử Vogue nhường spotlight trang bìa cho các loài động vật

634

Lần đầu tiên trong lịch sử của tạp chí Vogue Italia, động vật trở thành một “model” thật sự dưới sự giúp đỡ của con người, họ đã và đang cố gắng tạo cho động vật một chỗ đứng thực sự dưới ánh đèn sân khấu.

Số tháng 1/2021, với chủ đề “The Animal Issue” (Tạm dịch: Vấn đề động vật), được dành riêng hoàn toàn cho vương quốc động vật với 7 trang bìa sôi động với cừu, sói, báo, hay chuột,…


Trong thời gian khủng hoảng hiện tại vì Covid-19, mọi người sẽ có nhiều thời gian ở nhà hơn. Chính vì thế tạp chí Vogue mong muốn chuyển sự tập trung sang thế giới tự nhiên và tình trạng cấp bách của môi trường. Nói một cách đơn giản, thế giới không chỉ xoay quanh con người.

Theo Emanuele Farneti, tổng biên tập tạp chí Vogue Italia chia sẻ: “Động vật không tồn tại vì mục đích của chúng ta, cũng không phải là một công cụ cho con người khai thác. Chính đại dịch này đã nhắc nhở lại cho chúng ta một lần nữa cách mà chúng tồn tại và ảnh hưởng đến cuộc sống của con người như thế nào? Hãy cho chúng không gian, tự do để có cơ hội sống đúng với môi trường của chúng. Và ngành công nghiệp thời trang cũng như bất kì hoạt động kinh tế nào khác, hãy đặt ra một giới hạn cụ thể việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, trước khi sự việc không còn cách nào cứu chữa”.

Thúy Hòa | ADSangtao

Theo designtaxi

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.