Video quảng cáo 16,3 triệu lượt xem của Nike Nhật Bản vừa tạo ra một thảm họa: 50.000 lượt ‘dislike’, bị xem như tội đồ, vướng làn sóng tẩy chay trên diện rộng

1,459

Một video quảng cáo nhận về 50.000 lượt dislike, chuyện gì đang xảy ra với Nike Nhật Bản?

photo1607053503685-16070535038781740106444

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.