Video quảng cáo của Apple về bảo mật trên iPhone – App Tracking Transparency

261

Một video quảng cáo của Apple rất hay về vấn đề bảo mật – liên quan đến App Tracking Privacy trên iPhone – iOS 14. Cụ thể bản chất một ứng dụng nắm được thông tin của bạn như tên và ngày sinh thì họ (có thể) sẽ bán thông tin cá nhân đó cho các bên trung gian khác nhằm phục vụ quảng cáo,… Như anh chàng trong video đã bị người bán cà phê nắm rõ được thông tin và truyền dần cho những người khác – tượng trưng cho bên A, B, C, D,… ở thực tại đang có được những gì về một người dùng.

Việc chọn Cho phép ứng dụng tracking thông tin của bạn, hoặc là “Yêu cầu app không được track” sẽ thay đổi rất nhiều về thông tin của chính bạn. Apple cho phép người dùng chọn lựa và quyết định cho chính mình.

Video này vừa vui nhộn, sáng tạo, lại còn mang thông điệp rất hay về Privacy. Vui hơn nữa là lời bài hát trong video cũng khớp với nội dung luôn “Why don’t you mind your own business?”.

Theo: Apple, tinhte

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.