Ấn tượng với dự án bản đồ Hà Nội Phố

Dự án bản đồ Hà Nội Phố được Nguyễn Minh Trang khởi động từ năm 2017, một sinh viên đến từ chuyên ngành thiết kế đồ họa tại trường Đại học mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, với mong muốn vẽ lại từng quận của thủ đô thành những chiếc bản đồ xinh…
Đọc thêm...