Browsing loại

Kinh doanh

Bán lẻ: Trải nghiệm khách hàng là chìa khóa

Đã có nhiều thay đổi xảy ra trong tâm lý, lựa chọn và cả thói quen của người tiêu dùng. Vì thế, nếu các công ty sản xuất, nhà bán lẻ không kịp thời nắm bắt, thay đổi cho phù hợp xu hướng mới, họ sẽ gặp nhiều thách thức trong kinh doanh và…
Đọc thêm...