Apple đã trở thành bậc thầy quảng cáo như thế nào?

255

Apple có thể đối đầu với các nhà sản xuất khác như Samsung nhưng chưa bao giờ chạy đua giảm giá. Họ không cạnh tranh bằng giá và họ cũng không có lý do phải làm như vậy.

 

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.