[Infographic] Top 40 thương hiệu có nhiều cửa hàng nhất trên thế giới

326

Những thương hiệu này đã trở nên ăn sâu vào cuộc sống của chúng ta đến nỗi bạn có thể nhớ cả màu sắc lẫn khẩu hiệu. Nhưng bạn có biết, không chỉ ở Việt Nam, những thương hiệu này có địa điểm trên toàn thế giới. Infographic sau đây sẽ cho chúng ta biết quy mô khổng lồ với hàng ngàn đến hàng chục ngàn cửa hàng của các thương hiệu trên toàn thế giới.

 

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.