Từ ý tưởng nực cười đến chiến dịch quảng bá thành công cho iPhone

723

Một ý tưởng đơn giản tới nực cười đã trở thành chiến dịch quảng bá iPhone mang hiệu quả to lớn trên toàn cầu và diễn ra bền bỉ suốt nhiều năm.

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.