Browsing Tag

AIRBNB

Airbnb sa thải 25% nhân sự

Airbnb sẽ cắt giảm 25% nhân sự, tương đương gần 1.900 người, do dịch bệnh làm đảo lộn ngành du lịch và đe dọa tới mảng kinh doanh sống còn của công ty. Hôm 5/5, ứng dụng đặt và thuê phòng Airbnb cho biết gần 1.900 nhân viên sẽ bị…
Đọc thêm...