Browsing Tag

GIF

GIPHY chính thức về chung nhà với Facebook

GIPHY – nền tảng thiết kế gif nổi tiếng đã chính thức “về chung nhà” với Facebook khi được "ông lớn" mạng xã hội mua lại. GIPHY cho biết họ sẽ làm việc chung với đội ngũ Instagram. Mặc dù cả hai bên đã chính thức xác nhận sự sáp nhập…
Đọc thêm...