Browsing Tag

TED

TEDxFTU và Hành trình lan toả ý tưởng

Kế thừa tinh thần và sứ mệnh từ TEDGlobal - Ideas worth spreading (Tạm dịch: Những ý tưởng đáng được lan toả), TEDxFTU được thành lập và phát triển với khát vọng mang đến cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ trong khu vực Thành phố Hồ Chí…
Đọc thêm...