Browsing Tag

YAHOO

Yahoo bất ngờ trở lại với logo mới

Yahoo vừa thay đổi logo của mình, và nó không còn giữ lại nhiều đặc trưng của logo cũ ngoại trừ dấu chấm than. Logo mới trông hiện đại hiện, sử dụng loại chữ không có móc và đánh dấu đợt thay đổi lớn nhất kể từ khi CEO Marissa Mayer lên…
Đọc thêm...