Burger King thử nghiệm các loại ly cốc, hộp đựng có thể tái sử dụng trong chuỗi nhà hàng của mình

599

Hiện tại, Burger King đang trong quá trình thử nghiệm bao bì có thể tái sử dụng cho Whoppers và đồ uống để giảm lượng rác thải trong các cửa hàng của mình.

Để thực hiện dự án lần này, Burger King đã  hợp tác với TerraCycle – một doanh nghiệp tái chế nổi tiếng tại Mỹ với dịch vụ “đóng gói vòng tròn” Loop.

BurgerKing

Sẽ có một số cửa hàng được chọn để thử nghiệm trên toàn thế giới. Khách hàng ở những nơi này sẽ được mời để lựa chọn bao bì có thể tái sử dụng, và họ phải trả một khoản tiền đặt cọc để được phục vụ bữa ăn và đồ uống trong các hộp, cốc green trong dự án này.

Các khoản tiền cọc sẽ được hoàn trả lại cho khách hàng sau khi họ trả lại các bao bì như hộp đựng whopper hay cốc cà phê. Sau đó chúng sẽ được làm sạch kỹ lưỡng để sử dụng cho những khách hàng tiếp theo.

Ông lớn ngành thức ăn nhanh này hy vọng sẽ triển khai thực nghiệm tại một số cửa hàng trên khắp thế giới, bao gồm các cửa hàng tại thành phố New York, Portland và Tokyo vào năm 2021.

Thúy Hòa | ADSangtao

Theo designtaxi

 

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.