Chuột cân bằng hạn chế tăng ca của Samsung

788

BKID vừa có một bản thiết kế sản phẩm cho thương hiệu Samsung Card Commercial. Balance mouse (Chuột cân bằng) được tạo ra để hỗ trợ trong công việc và cân bằng cuộc sống.

Đặc điểm của chuột cân bằng này là trong thời gian làm việc, nó sẽ chỉ như những con chuột không dây bình thường khác. Tuy nhiên, khi hết thời gian làm việc được lập trình sẵn, con chuột sẽ thành chuột “sống” và tránh thoát khỏi tay người dùng, nhằm hạn chế những người làm thêm giờ.

Dự án này sử dụng công nghệ đầy sự sáng tạo và được ủy quyền vởi Đại lý quảng cáo thương mại INNORED.

Samsung Card dự định thực hiện chiến dịch với mục đích nâng cao vấn đề kỹ thuật số phù hợp với việc ra mắt một loạt thẻ thế hệ thứ 3. Nhóm thương hiệu Samsung Card và Ino Red đã hợp tác để tổ chức hội thảo kéo dài một ngày nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của họ về thương hiệu và người tiêu dùng. Trong đợt nghiên cứu này, họ đã phỏng vấn 2.534 hộ gia đình, những người tiêu dùng thuần túy. Thêm nữa, họ đã bắt đầu chú ý đến xu hướng lung lay đang trở thành vấn đề xã hội. Trước đây, Samsung Card tập trung tiếp cận vào người tiêu dùng hơn là khoản lợi nhuận hấp dẫn. Nhưng sau khi kiểm tra lại các yếu tố liên hệ với xu hướng phát triển, Samsung Card đã lấy cụm từ “Có thể làm” (Worlable) đặt cho chủ đề chiến dịch của họ để chứng tỏ họ có thể làm mọi thứ vì khách hàng.

Cùng xem qua một số hình ảnh và đoạn quảng cáo hấp dẫn về Chuột cân bằng.

HyperFocal: 0

Client : Samsung card
Creative : Innored
Fim making : Space Monster
Photo taking : Dash Studio

Hạ/ ADSangtao

Theo Behance

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.