Facebook thiết kế lại trang Pages mới, cải tiến giao diện và trải nghiệm mới tốt hơn, đơn giản hơn

724

Hôm nay Facebook đã hính thức làm mới lại trang Pages, dành cho những nhân vật của công chúng và các tổ chức, người sáng tạo nội dung dễ dàng hơn trong công việc xây dựng cộng đồng và các mục tiêu kinh doanh của mình.

Một số thay đổi chính có trong đợt cập nhật này:

  • Thiết kế lại giao diện: Đơn giản hơn và trực quan hơn.
  • Dedicated News Feed: dễ dàng nhận thông tin mới, tham gia các cuộc trò chuyện. theo dõi các trào lưu mới, tăng cường tương tác với fan.
  • Điều hướng dễ dàng giữa trang cá nhân và Pages của những người lập page.
  • Cung cấp quyền cho quản trị viên được chỉ định admin khác truy cập toàn quyền hoặc một số quyền hạn chế.
Trang Pages mới sẽ chủ yếu được Facebook thiết kế tập trung hơn vào followers, giúp họ có thêm những thông tin và cập nhật mới nhất đến từ pages mà họ theo dõi. Tất cả những thay đổi và cải tiến xung quanh Pages đều hướng đến mục tiêu là followers, bây giờ followers sẽ quyết định sự phổ biến của pages đó thông qua những tương tác, không chỉ dựa vào số like như trước đây nữa, và followers sẽ đóng vai trò là người quảng bá page đó đến với những người khác.

Ngoài ra, Facebook còn cải thiện các công cụ dành cho người quản trị page, trao nhiều quyền và thao tác cũng như tracking data trên page của mình quản lý hơn, bao gồm Insights, quảng cáo, nội dụng hoạt động cộng đồng và tin nhắn…

Hiện Facebook mới chỉ tung ra cập nhật này và sẽ cần thời gian vài tháng để có thể cập nhật rộng rãi đến tất cả người dùng. Nếu page của anh em chưa cập nhật được thì cũng không nên nóng vội.

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.