Toy”R”Us đổi tên thành ‘Geoffrey’s Toy Box’, giới thiệu logo mới

495

Sau khi rút lại quyết định phá sản và bán thanh lý tài sản của mình, Toy”R”Us giờ đây được các nhà đầu tư từ của công ty mẹ, Geoffrey, LLC, quyết định tổ chức lại tài sản trí tuệ của mình. “Những chủ sở hữu mới đang tích cực làm việc với các đối tác tiềm năng để phát triển ý tưởng cho chuỗi cửa hàng Toy” R “Us và Babies” R “Us ở Hoa Kỳ và ở nước ngoài. ”- trích từ một thông cáo báo chí.

Cùng với tuyên bố chính thức, Toys “R” Us cũng đã quyết định đổi bộ nhận diện của mình bằng hình ảnh của chú ‘Hươu cao cổ Geoffrey’ – linh vật biểu tượng của công ty Geoffrey LLC, Chú hươu cao cổ vui vẻ này đã có mặt tại Hội chợ Đồ chơi Mùa thu Dallas được tổ chức tuần qua nhằm thu hút khách tham quan.

“Back from Vacation”,câu đùa tếu táo có chủ đích của Toy”R”Us (ảnh: @ToyQueen)

Hồng Cơ / ADSangtao.com

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.