[Infographic] 8 xu hướng tiếp thị truyền thông xã hội năm 2022

3,332

Bạn có đang cân nhắc về chiến lược truyền thông xã hội của mình cho năm tới không? Bạn muốn tìm hiểu về các xu hướng chính của năm 2022 có khả năng ảnh hưởng đến cách khách hàng tiềm năng sử dụng mạng xã hội?

ADSangtao sẽ chia sẻ 8 xu hướng truyền thông xã hội cần chú ý trong infographic này.

Dưới đây là một bản tóm tắt nhanh:

  • Phương tiện truyền thông xã hội nổi lên như một nền tảng mua sắm
  • Phổ biến nội dung video dạng ngắn
  • Mạng xã hội trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày
  • Facebook vẫn đứng đầu (cho đến hiện tại)
  • Khoảng thời gian chú ý ngắn hơn dẫn đến nội dung hấp dẫn hơn
  • Nhiều tùy chọn thực tế tăng cường hơn
  • Tăng cường sử dụng nội dung do người dùng tạo ra
  • Việc “tách nhóm” của Reddit (một trang web giải trí)

Huyền Hòa- ADSangtao

Tham khảo: explodingtopics, redwebsite-design

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.