Apple công bố iPad và Apple Watch mới bên cạnh iPhone 13

118

iPhone 13 là tâm điểm của sự kiện “California Streaming”, song Apple còn giới thiệu cả các thiết bị mới như iPad mini, iPad 10.2 (2021) và Apple Watch Series 7.

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.