Chủ thương hiệu thời trang Topshop phá sản

216

Công ty mẹ thương hiệu thời trang Topshop đã không thể trụ vững trước dịch Covid-19.

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.