Instagram cho phép người dùng tự tạo và chia sẻ hiệu ứng AR

1,143

Instagram và Facebook đã mở chương trình Spark AR cho phép moi người có thể tự tạo hiệu ứng thực tế tăng cường (Augmented Reality) thêm vào phần camera trên Instagram hoặc mục Story để có thêm những bài post lên mạng xã hội được cool ngầu và cá nhân hoá hơn.

Để tạo AR, người dùng phải thông qua lập trình, tuy nhiên bên trong Spark AR có những hướng dẫn chi tiết và tools để giúp việc thiết lập đơn giản và dễ hiểu, người cơ bản cũng có thể làm được. Những hiệu ứng AR bao gồm 3D filters hoặc theo dạng “Animate”. Khi tạo xong người dùng sẽ đặt tên cho nó, chia sẻ lên kho hiệu ứng trên Instagram, để từ đây bất kể ai cũng có thể sử dụng chung AR đó trong mục “Browse” hoặc tìm theo tên.

Instagram sẽ cập nhật public phiên bản mới sớm nhất để mọi người cùng trải nghiệm AR.

Theo tinhte

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.