Cuộc khảo sát về lương của Marketing năm 2019: Tổng quan toàn cầu.

963

Vì sự phân chia giữa Digital Marketing, công nghệ và quản lý tiếp tục thu hẹp và hòa cùng nhau cho nên chúng tôi quyết định xem xét ở góc độ vĩ mô về bối cảnh tiền lương trên toàn cầu. Trong cuộc khảo sát về lương hoạt động tiếp thị và công nghệ tiếp thị năm 2019, chúng tôi đã đút kết được những hiểu biết từ hơn 900 chuyên gia tiếp thị – và dưới đây là bức tranh về sự bù đắp lẫn nhau của các ngành trên toàn thế giới.

Trong vài tuần tới, họ sẽ đưa ra nhiều insight của từng địa phương tập trung vào xu hướng tiền lương của Digital Marketing và sự chênh lệch ở Hoa Kỳ. Những dữ liệu về lương trong khảo sát về xu hướng tiền lương trên toàn cầu của chúng tôi nhằm giúp cho mọi người có được thông tin như một chuẩn mực để thông báo cho hệ sinh thái tiếp thị trên phạm vi toàn cầu.

Trong cuộc khảo sát, chúng tôi đã yêu cầu người tham gia chọn mục mô tả đúng nhất vai trò của họ. Trong số 940 người được hỏi thì sự phân chia của nó như sau:

  • Digital Marketing / E-Commerce Marketing – 49%
  • Marketing Operations – 9%
  • Marketing Operations Technology (Kết hợp) – 17%
  • Marketing Technology / Marketing IT / Marketing Technologist – 13%
  • Mục khác: 5%
  • Nhà cung cấp dịch vụ / Tư vấn – 7%

Tong đó tổng số người được hỏi đại diện cho các khu vực khác nhau trên toàn cầu, với Hoa Kỳ có 72% số người được hỏi. Bảng phân bố trực quan dưới đây:

Với 940 người được hỏi bao gồm hàng trăm ngách Digital trên toàn thế giới, một con số nổi bật trong bản báo cáo là khoản được trả hàng năm là từ 50.000 – 74.000 đô la. Ngược lại, khoảng 21% cho biết họ kiếm được 50.000 đô la mỗi năm hoặc ít hơn, điều này sẽ tăng lên như mong đợi cho các vai trò khác nhau.

Trong số họ được xác định là Giám đốc hoặc cao hơn – bao gồm Giám đốc cấp cao, Phó chủ tịch cấp cao hoặc Phó chủ tịch – 36% theo báo cáo kiếm được từ 100.000 đến 150.000 đô la hàng năm. Ở mức cao hơn, 19% số người được hỏi ở cấp Giám đốc hoặc phạm vi cao hơn kiếm được hơn 175.000 đô la – một dấu hiệu của khoản được trả gắn liền với vị trí cấp cao trên toàn cầu.

Khoảng một nửa số người được hỏi thì họ nói rằng công việc nội bộ như là một phần của team marketing, trong đó 26% cho biết họ vào một cơ quan tiếp thị hoặc nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị. Đáng ngạc nhiên hơn, 16% số người được hỏi là bộ phận thương mại điện tử hoặc kỹ thuật số, cho thấy sự thay đổi kỹ thuật số đáng kể so với năm ngoái là 7.6%.

Thúy Hòa | ADSangtao

Theo marketing land

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.