Facebook cấm tin giả vaccine Covid-19

275

Facebook cho biết sẽ bắt đầu xóa thông tin sai sự thật về vaccine Covid-19 khi các nước bắt đầu triển khai.

facebook-cam-thong-tin-sai-su-that-ve-vaccine-covid-19

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.