Facebook cho phép người dùng ẩn lượt thích (like) trên cả Facebook và Instagram

997

Tuần này, Facebook bắt đầu triển khai tùy chọn ẩn lượt thích (like) trên cả Facebook và Instagram sau khi thử nghiệm từ năm 2019.

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.