Facebook Messenger có thêm chế độ tin nhắn tự biến mất

359

Facebook nói họ sẽ cập nhật Messenger và Instagram để có thêm tính năng chat mới, cho phép tự động xóa nội dung đoạn chat khi đóng cửa sổ chat lại. Tính năng này có tên ‘vanish mode’ (chế độ biến mất), dành cho người dùng không muốn lưu nội dung đoạn chat cụ thể nào đó, chủ yếu giới trẻ sẽ hay dùng.

5222307_instagram_vanish_mode.0Khi ở chế độ này, toàn bộ nội dung đoạn chat sẽ tự động xóa ở hai đầu khi đoạn chat đó kết thúc. Từ cửa sổ chat thông thường, người dùng vuốt lên để bật, vuốt lần nữa để tắt chế độ này. Việc nội dung tự biến mất cũng gây nên những lo ngại về riêng tư hay quản lý nội dung, Facebook nói người dùng có thể chụp ảnh màn hình để báo cáo nến đoạn chat đó có vấn đề. Khi chụp ảnh màn hình, người ở đầu bên kia cũng sẽ biết bạn đang làm việc đó. ‘Vanish mode’ sẽ chỉ dùng với chat cá nhân, không có cho chat nhóm.

Hiện tính năng mới đang được phát hành cho cả Messenger lẫn Instagram. Mới đây, Facebook cũng đã cập nhật để người dùng có thể chat xuyên suốt giữa hai ứng dụng này.

Nguồn: CNET, tinhte

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.