Facebook muốn gộp nền tảng nhắn tin Whatsapp, Messenger, Instagram làm một

485

Facebook đang lên kế hoạch sẽ gộp tất cả các dịch vụ nhắn tin mà họ sở hữu làm một, nhằm đơn giản hóa việc người dùng liên lạc và kết nối với nhau. Ngoài Messenger, Facebook còn sở hữu Whatsapp, Instagram với hàng chục triệu người thường xuyên sử dụng để giữ liên lạc với nhau. Facebook muốn gộp việc nhắn tin nhưng vẫn muốn giữ 3 dịch vụ đó độc lập.

Hiện tại người dùng của 3 dịch vụ này nếu muốn gửi tin nhắn cho nhau thường phải chuyển qua ứng dụng đó nhưng trong tương lai, họ có thể không cần phải làm như vậy mà vẫn gửi được tin nhắn cho nhau. Facebook muốn giữ 3 dịch vụ này độc lập do đó họ sẽ chỉ gộp chung cùng một nền tảng tin nhắn hoặc chung một giao thức.

Đơn giản hơn, bạn vẫn có thể dùng Messenger để gửi tin nhắn cho người dùng Whatsapp trực tiếp từ Messenger mà không phải chuyển qua Whatsapp. Về bảo mật, Facebook nói bảo mật hai đầu sẽ là mặc định khi triển khai tính năng mới.

Mục đích của Facebook khi gộp 3 dịch vụ này lại nhằm giúp người dùng liên lạc với nhau đơn giản hơn và giữ lại số lượng người dùng cực kỳ lớn trước các đối thủ cạnh tranh như Apple hay Google. Nhiều người dùng ở lại đồng nghĩa số tiền quảng cáo họ thu về cũng nhiều hơn.

Theo tinhte, CNET

Ảnh BBC

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.