Facebook thêm tính năng tuỳ chọn đối tượng bình luận trên bài post cá nhân, hạn chế bình luận ác ý

220

Một thông báo mới từ Facebook cho biết người dùng sẽ sớm có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với những người có thể bình luận về các bài đăng công khai của mình.

Cụ thể, người dùng Facebook sẽ có thể chọn giữa ba tùy chọn cho mỗi bài đăng tin tức, bao gồm:

  • Mọi người đều được phép nhận xét
  • Chỉ bạn bè mới được phép nhận xét
  • Chỉ người hoặc trang được đề cập mới có thể nhận xét


Về mặt lý thuyết, người dùng sẽ có thể cài đặt ai có thể thực hiện bình luận ở bài post công khai của mình.

Tính năng này cho phép người dùng kiểm soát nhiều hơn nội dung của mình trên FB, tránh những bình luận ác ý gây ảnh hưởng để tâm trạng và tâm lý. Thời gian qua chúng ta thấy được thực trạng người dùng trở nên tiêu cực. Họ sẵn sàng dùng những lời lẽ ác ý hoặc để lại bình luận vô tội vạ trong bài viết của người khác. Rất ít trường hợp được xử lý cho đến có một các nhân nào đó đủ nổi tiếng khởi kiện.


Nguồn: Gizmodo, tinhte

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.