Facebook tố Apple không chịu giảm chiết khấu 30% trong dịch Covid-19

422
Sau Epic, đến lượt gã khổng lồ công nghệ Facebook đổ thêm dầu vào lửa với bài đăng mới nhất nhắm vào Táo khuyết.

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.