Google đổi tên gói công cụ G Suite thành Workspace

396

Google vừa thông báo đổi tên gói công cụ trả phí G Suite thành Google Workspace.

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.