Instagram đang ngày càng nhàm chán, tẻ nhạt

99

Theo Financial Times, Instagram đang ngày càng trở nên nhàm chán và khả năng kiếm tiền của ứng dụng này có thể sẽ ngày càng trở nên kém đi.

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.