iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max được nâng cấp camera và màn hình, kết nối 5G rộng hơn

238

Bộ đôi iPhone 13 Pro cao cấp của Apple mang đến những thay đổi mà người dùng chờ đợi như màn hình 120Hz, camera nâng cấp và nhiều điểm mới khác.

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.