Instagram đang thử nghiệm tăng lượng Quảng cáo trên Story 

2,356

Theo Marketing Land vào tháng trước họ đã có dịp nói chuyện với nhiều nhà tiếp thị – những người làm báo cáo về những điều đáng lưu ý khi đăng tải quảng cáo trên Instagram. Thì cho ra được số liệu rằng: Quảng cáo chiếm đến 22% trên tổng 45 bài đăng và chiếm 23% trên số Story. Và Instagram đã xác nhận rằng hiện nó đang thử nghiệm tăng khối lượng quảng cáo được đăng trên Story. 

“Chúng tôi luôn muốn thử nghiệm những trải nghiệm quảng cáo mới trên Instagram và muốn tìm hiểu cách mà mọi người và các nhà quảng cáo sẽ phản hồi ra sao với thử nghiệm nhỏ này” – Theo đại diện của Facebook, công ty mẹ của Instagram. 

Thử nghiệm lần này bao gồm việc chạy quảng cáo từ hai nhà quảng cáo khác nhau trong một Story. Thử nghiệm chỉ được thực hiện trên một nhóm nhỏ người sử dụng và các nhà quảng cáo có đủ điều kiện tham gia thử nghiệm.

Mặc dù đây vẫn chỉ là một thử nghiệm nhỏ nhưng các nhà tiếp thị chưa từng chạy quảng cáo trên Story nên lưu ý. Nếu như Instagram mở đường cho quảng cáo nhiều hơn trên Story thì các nhà quảng cáo đã có kinh nghiệm với việc này sẽ dễ dàng hơn trong việc mở rộng phạm vi vùng cho quảng cáo của mình, gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng, bán được sản phẩm, dịch vụ. 

Mặc khác, điều này có thể khiến các thương hiệu tập trung vào những ý tưởng độc đáo, sáng tạo hơn so với đối thủ nếu tần số xuất hiện quảng cáo trên instagram gia tăng khiến người dùng cảm thấy chán nó. Việc sáng tạo, bắt kịp xu thế và hiểu được tâm lý khách hàng là một ý tố quan trọng nhất đối với việc Marketing. 

Thúy Hòa | ADSangtao

Theo marketingland

 

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.