Spotify ra mắt ‘Only You’ Hub và Blend Playlist

268

Spotify vừa bổ sung 2 tính năng thú vị với tên gọi Only You Hub và Blend Playlist. Only You là tính năng độc quyền dành riêng cho mỗi cá nhân trong khi đó Blend giúp tạo ra Playlist chung giữa 2 người bạn để cùng nghe rất thú vị.

Với Only You, Spotify dựa trên các thông tin mà người dùng cung cấp để tạo thành một khu vực độc đáo cho mỗi cá nhân bao gồm:Your Audio Birth Chart, Your Dream Dinner Party, Your Time of Day,…

Ngoài ra, người dùng cũng có thể chia sẻ playlist mình đang nghe với những fan khác cũng như biết được những fan khác đang nghe gì.
Theo: tinhte

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.