Xiaomi không còn sử dụng thương hiệu Mi

216

Tên gọi ở các dòng sản phẩm của Xiaomi từ nay sẽ không còn là Mi, nhằm thống nhất hóa cách đặt tên giữa bản nội địa và bản quốc tế.

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.