duyệt

Gallery

Báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2022: Từng bước thay đổi hướng đến sự phát triển kinh tế lấy nhân…

Đến thời điểm hiện tại, chuyển đổi số không còn là câu chuyện mới mẻ. Hơn hết, đây được xem là xu hướng tất yếu cho sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Trải qua các đợt bùng phát đại dịch Covid-19, chúng ta đã chứng kiến sự vươn lên bứt…
Đọc thêm...