TIN MỚI

Thương hiệu sữa trẻ em KUN tái định vị toàn bộ nhận diện thương hiệu với bước tiến vào vào cuộc cách…

Thương hiệu sữa trẻ em dẫn đầu KUN của IDP (Sữa Quốc Tế), đã thực hiện một bước đột phá tái định vị toàn bộ nhận diện thương hiệu với sự ra mắt chiến lược KUNIVERSE (đa vũ trụ KUN). Mục tiêu kích thích trí tưởng tượng và trở nên gần gũi hơn…
Đọc thêm...

PHỔ BIẾN

NỔI BẬT

bài viết gần đây