Browsing loại

Thiết kế

Facebook có logo mới

Facebook vừa đưa ra một logo mới để phân biệt thương hiệu, công ty Facebook so với app của mình. Logo này được thiết kế để có thể đổi màu tùy theo việc nó đang xuất hiện trong app Facebook, Instagram hay WhatsApp (hình dưới). Riêng icon của…
Đọc thêm...