Browsing loại

Thương hiệu

Facebook có logo mới

Facebook vừa đưa ra một logo mới để phân biệt thương hiệu, công ty Facebook so với app của mình. Logo này được thiết kế để có thể đổi màu tùy theo việc nó đang xuất hiện trong app Facebook, Instagram hay WhatsApp (hình dưới). Riêng icon của…
Đọc thêm...

Yahoo bất ngờ trở lại với logo mới

Yahoo vừa thay đổi logo của mình, và nó không còn giữ lại nhiều đặc trưng của logo cũ ngoại trừ dấu chấm than. Logo mới trông hiện đại hiện, sử dụng loại chữ không có móc và đánh dấu đợt thay đổi lớn nhất kể từ khi CEO Marissa Mayer lên…
Đọc thêm...